phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh hình khuôn mặt
Chỉnh hình hoàn hảo từ mọi góc độ
Lared PLASTIC SURGERY
Phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh hình khuôn mặt là phương pháp phẫu thuật đem đến sự hoàn hảo mịn màng , di chuyển vị trí đường nét khuôn mặt tạo khuôn mặt hình trái xoan và cắt bỏ phần xương dư thừa của khuôn mặt.
Phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh hình khuôn mặt được tiến hành sau khi thiết lập kế hoạch phẫu thuật và chẩn đoán chính xác, sử dụng 3D-CT vì mục đích mang lại kết quả cao cũng như đem đến sự hài lòng và an toàn cho khách hàng.

Phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh hình khuôn mặt

Chẩn đoán xương mặt chính xác bằng 3D-CT

Tiến hành phân tích 3 chiều vị trí thần kinh mặt, cơ mặt, hình thái xương mặt của bệnh nhân để phẫu thuật an toàn

Nghiên cứu có tính liên tục về Phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh hình khuôn mặt

Đội ngũ bác sĩ Lared tiền hành các buổi hội thảo và nghiên cứu mang tính liên tục vì kết quả ngày càng tốt hơn.

Cấu thành đội ngũ chuyên môn phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh hỉnh khuôn mặt

Cấu thành đội ngũ nhân viên và chuyên môn Phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh hình khuôn mặt vì kết quả hoàn hảo

Kết quả cao và mang đến sự hài lòng

Tiến hàng xem xét tỷ lệ, cân bằng khuôn mặt cuả bệnh nhân và tiếp cận giải phẫu học về xương mặt , mang đến cho khách hàng kết quả cao và sự hài lòng

Hệ thống gây mê an toàn

Đội ngũ chuyên môn gây mê giám sát suốt 24 giờ và gây mê an toàn

Hệ thống After Care

Giúp cho sự hồi phục của bệnh nhân bằng cách chăm sóc tùy chỉnh từng giai đoạn để giảm bớt sự đau đớn và sưng tấy sau phẫu thuật

Phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh hình khuôn mặt chuyên môn trách nhiệm 1:1

Đội ngũ chuyên môn các Bác sĩ Phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh hình khuôn mặt Lared vận hành hệ thống trách nhiệm từ tư vấn trước phẫu thuật đến tiến trình , công tác phẫu thuật và mang đến kết quả hài lòng cho bệnh nhân.

Phát triển phương pháp phẫu thuật độc đáo thông qua việc nghiên cứu không ngừng.

Khoa ngoại chỉnh hình Lared đang nỗ lực để đem lại những kết quả tốt nhất cho quý bệnh nhân thông qua việc nghiên cứu không ngừng về chỉnh hình mặt
Chúng tôi nỗ lực đem lại kết quả tối ưu nhất cho quý bệnh nhân. Luôn nỗ lực nghiên cứu kết quả mang lại độ hài lòng cao và an toàn cho bệnh nhân

애프터케어 시스템

고주파 관리

300&500kHz의 특수 고주파 에너지로 인해 38°C~45°C의 생체열을 이용하여 인체조직의 기능향상 및 안전하고 효과적으로 관리 할 수 있습니다.

스마트룩스

피부재생 및 노화 방지, 피부미용, 상처 회복 등에 효과가 있으며 시술 후의 부종 감소 및 부기 회복을 촉진시키며 통증을 완화시키는 작용에 탁월합니다.

고압 산소 챔버

부종 재흡수 자극, 미세수술 후 세포재생 촉진, 근육 및 골격의 상처치유 촉진에 탁월합니다.

스킨케어

딥클렌징과 스킨케어로 수술 후 노폐물 제거와 지친 피부를 진정시켜줍니다.

안전한 수술을 위한 첨단 의료 장비 구축

공기 멸균기, 자가발전 시스템, 무정전공급장치 (UPS), 심장제세동기 (AED) 및 응급구조 장비 등 첨단 전문 의료장비를 도입하여 환자의 상태를 정밀하게 분석하며 안전하고 정확한 수술을 시행하기 위해 노력합니다.

 • 공기 멸균기

  박테리아, 바이러스 99.9% 멸균

 • 무정전공급장치 (UPS)

  정전 발생 등의 응급 상황 대비

 • 심장제세동기 (AED)

  고객의 안전을 위해 응급상황 대비

 • 모니터링 시스템

  실시간 환자 상태 체크 모니터링

 • 고압증기 멸균기

  의료기구 멸균 소독, 2차 감염 예방