Hoàn thành đôi mắt sắc nét và lộng lẫy
Chỉnh hình mắt hình dáng phù hợp của Lared
Lared PLASTIC SURGERY
Không phải chỉnh hình mắt với cùng một kiểu dáng mà sẽ đem lại kết quả tự nhiên và làm hài lòng thông qua việc thiết kế những kiểu dáng phù hợp với từng người.

Chỉnh hình mắt Lared

Chỉnh hình mắt phù hợp 1:1 với mỗi cá nhân

Thiết kế hình dáng phù hợp đã được cân nhắc về trạng thái mắ và hình dáng khuôn mặt của mỗi cá nhân.

Nghiên cứu không ngừng về chỉnh hình mắt

Đội ngũ bác sĩ của Lared tổ chức hội thảo và nghiên cứu không ngừng vì những kết quả tốt hơn.

Thành lập đội chuyên trách chỉnh hình mắt.

Thành lập đội ngũ nhân viên và chuyên gia chỉnh hình mắt vì kết quả hoàn hảo

Kết quả hài lòng cao

Tạo ra kết quả hài lòng cao bằng kĩ thuật với nhiều năm kinh nghiệm

Hệ thống gây mê chuyên nghiệp

Gây mê an toàn và giám sát 24 giờ của bác sĩ khoa gây mê giảm đau

Hệ thống chăm sóc hậu phẫu

Chăm sóc hậu phẫu phụ hợp có tính hệ thống tùy theo tình trạng của mỗi người

Chỉnh hình mắt chịu trách nhiệm 1:1

Phán đoán chính xác nhu cầu của bệnh nhân và cung cấp kết quả phẫu thuật hài lòng cao thông qua việc thiết kế phù hợp theo từng gương mặt của mỗi người.

Phát triển phương pháp phẫu thuật độc đáo thông qua việc nghiên cứu không ngừng.

Khoa ngoại chỉnh hình Lared đang nỗ lực để đem lại những kết quả tốt nhất cho quý bệnh nhân thông qua việc nghiên cứu không ngừng về chỉnh hình mắt.
Đem lại kết quả ngày càng hài lòng và phát triển phương pháp phẫu thuật độc đáo và đa dạng như là làm sạch khóe mắt trong, phẫu thuật toàn bộ khóe mắt tự nhiên, phẫu thuật chỉnh hình khóe mắt ngoài.

애프터케어 시스템

스마트룩스
피부재생 및 노화 방지, 피부미용, 상처 회복 등에 효과가 있으며 시술 후의 부종 감소 및 부기 회복을 촉진시키며 통증을 완화시키는 작용에 탁월합니다.

안전한 수술을 위한 첨단 의료 장비 구축

공기 멸균기, 자가발전 시스템, 무정전공급장치 (UPS), 심장제세동기 (AED) 및 응급구조 장비 등 첨단 전문 의료장비를 도입하여 환자의 상태를 정밀하게 분석하며 안전하고 정확한 수술을 시행하기 위해 노력합니다.

 • 공기 멸균기

  박테리아, 바이러스 99.9% 멸균

 • 무정전공급장치 (UPS)

  정전 발생 등의 응급 상황 대비

 • 심장제세동기 (AED)

  고객의 안전을 위해 응급상황 대비

 • 모니터링 시스템

  실시간 환자 상태 체크 모니터링

 • 고압증기 멸균기

  의료기구 멸균 소독, 2차 감염 예방