Ngực tự nhiên! Cảm giác nở nang
Lared Phẫu thuật chỉnh hình ngực!
Lared PLASTIC SURGERY
Phẫu thuật chỉnh hình ngực của Phẫu thuật thẩm mỹ Laredc xem xét phần lồng ngực , kích thước, hình dạng ngực của bệnh nhân, tiến hànhh phẫu thuật lựa chọn hình thức cấy ghép, vị trí đưa vào của vật cấy ghép phù hợp nhất.
Hoàn thành đường nét của ngực một cách ấn tượng và tự nhiên nhất, và cả cảm giác nở nang thông qua kết quả đạt được nhờ vào phẫu thuật tùy chỉnh.

Phẫu thuật chỉnh hình ngực Lared

Phẫu thuật chỉnh hình ngực tùy chỉnh theo từng cá nhân 1:1

Chẩn đoán cấu trúc phần lòng ngực, ngực của bệnh nhân, tiến hành phẫu thuật chỉnh hình ngực tùy chọn như loại và độ lớn của phần cấy ghép, vị trí đưa vào của phần cấy ghép.

Nghiên cứu mang tính liên tục về phẫu thuật chỉnh hình ngực

Đội ngũ bác sĩ Lared tiến hành các buổi hội thảo và nghiên cứu mang tính liên tục vì kết quả ngày càng tốt hơn.

Sử dụng vật cấy ghép chính phẩm

Tiến hành phẫu thuật ngực an toàn và sử dụng vật cấy ghép chính phẩm nhận được sự công nhận của Phòng Quản lý dược phẩm và thực phẩm trong nước và FDA của Mỹ,

Phẫu thuật chỉnh hình ngực không túi máu

Tiến hành phẫu thuật chính xác trong thời gian nhanh chóng bởi vì hầu như không có xuất huyết máu nên không cần túi máu (..)

Hệ thống gây mê an toàn

Đội ngũ chuyên môn gây mê giám sát suốt 24 giờ và gây mê an toàn

Hệ thống After Care

Giúp cho sự hồi phục của bệnh nhân bằng cách chăm sóc tùy chỉnh từng giai đoạn để giảm bớt sự đau đớn và sưng tấy sau phẫu thuật

Phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh hình ngực trách nhiêm hàng đầu 1:1

Đội ngũ chuyên môn các Bác sĩ Phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh hình ngực Lared vận hành hệ thống trách nhiệm từ tư vấn trước phẫu thuật đến tiến trình , công tác phẫu thuật và mang đến kết quả hài lòng cho bệnh nhân.

Phát triển phương pháp phẫu thuật độc đáo thông qua việc nghiên cứu không ngừng.

Khoa ngoại chỉnh hình Lared đang nỗ lực để đem lại những kết quả tốt nhất cho quý bệnh nhân thông qua việc nghiên cứu không ngừng về chỉnh hình mắt. Chúng tôi phát triển phương pháp phẫu thuật cá nhân như 'phẩu thuật chỉnh hình ngực thông minh phẫu thuật nâng lớn ngực' đặt được độ hài lòng cao.

애프터케어 시스템

가슴 성형 수술 후 빠른 회복을 위한 애프터케어 시스템 진행

고주파 관리

300&500kHz의 특수 고주파 에너지로 인해 38°C~45°C의 생체열을 이용하여 인체조직의 기능향상 및 안전하고 효과적으로 관리 할 수 있습니다. 고주파 에너지를 피부 속에 침투시켜 더욱 탄력 있고 건강한 가슴을 만들어줍니다.

스마트룩스

피부재생 및 노화 방지, 피부미용, 상처 회복 등에 효과가 있으며 시술 후의 부종 감소 및 부기 회복을 촉진시키며 통증을 완화시키는 작용에 탁월합니다. 가슴 수술 후 부기 회복 및 통증 완화에 도움을 줍니다.

바이오포톤

PDP 시트 장착으로 몸속 깊은 곳으로부터 체온을 상승시켜 땀과 노폐물을 배출시키고 강력한 해독작용이 이루어질 수 있도록 합니다.

안전한 수술을 위한 첨단 의료 장비 구축

공기 멸균기, 자가발전 시스템, 무정전공급장치 (UPS), 심장제세동기 (AED) 및 응급구조 장비 등 첨단 전문 의료장비를 도입하여 환자의 상태를 정밀하게 분석하며 안전하고 정확한 수술을 시행하기 위해 노력합니다.

 • 공기 멸균기

  박테리아, 바이러스 99.9% 멸균

 • 무정전공급장치 (UPS)

  정전 발생 등의 응급 상황 대비

 • 심장제세동기 (AED)

  고객의 안전을 위해 응급상황 대비

 • 모니터링 시스템

  실시간 환자 상태 체크 모니터링

 • 고압증기 멸균기

  의료기구 멸균 소독, 2차 감염 예방