Hoàn thiện đường nét cơ thể rắn chắc, cân đối!
Phẫu thuật chỉnh hỉnh ngực Lared!
Lared PLASTIC SURGERY
Phẫu thuật chỉnh hình Body của phẫu thuật thẩm mỹ Lared không phải là phẫu thuật chỉnh hình giảm kích thước không có điều kiện, chúng tôi sẽ phân tích chính xác trạng thái của bệnh nhân và định hướng phương pháp phẫu thuật tạo nên đường nét hoàn hỏa nhất vì mục đích hoàn thiện đường nét cơ thể có sự đàn hồi và cấn đối.

Phẫu thuật chỉnh hình Body Lared

Phẫu thuật chỉnh hình Boday tùy chọn từng có nhân 1:1

Tiến hành phẫu thuật lựa chọn phương pháp phẫu thuật ấn tượng và phù hợp nhất qua việc xem xét sự khác nhau về đặc trưng mỗi bộ phận và hình thể từng cá nhân

Sở hữu trang bị y tế tốt nhất phục vụ cho phẫu thuật chỉnh hình Body

Sở hữu những thiết bị y tế phù hợp với từng bộ phận cơ thể , hoàn thiện đường nét cơ thể một cách tỉ mỉ và thận trọng bởi những trang bị y tế phù hợp nhất

Cấu thành đội ngũ chuyên môn và nhân viên phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh hình Body

Cấu thành đội ngũ nhân viên và chuyên môn Phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh hình Body vừa có năng lực vừa có kỹ thuật trong lĩnh vực phẫu thuật chỉnh hình Body

Hiệu quả đem lại sự hài lòng và đáng tin cậy

Phẫu thuật chỉnh hình Body cho thấy kết quả phẫu thuật cao đem đến sự thỏa mãn và đáng tin cậy qua công nghệ trong nhiều năm

Hệ thống gây mê an toàn

Đội ngũ chuyên môn gây mê giám sát suốt 24 giờ và gây mê an toàn

Hệ thống After Care

Giúp cho sự hồi phục của bệnh nhân bằng cách chăm sóc tùy chỉnh từng giai đoạn để giảm bớt sự đau đớn và sưng tấy sau phẫu thuật

Phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh hình Body chuyên môn trách nhiệm 1:1

Phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh hình Body Lared xem xét sự cân đối với tổng thể cơ thể của từng cá thể bệnh nhân hơn là việc cắt giảm một cách vô điều kiện , mang đến sự hoàn hảo cho một cơ thể đẹp chỉ phù hợp với từng bệnh nhân

Phát triển phương pháp phẫu thuật độc đáo thông qua việc nghiên cứu không ngừng.

Khoa ngoại chỉnh hình Lared đang nỗ lực để đem lại những kết quả tốt nhất cho quý bệnh nhân thông qua việc nghiên cứu không ngừng về chỉnh hình body.
Chúng tôi nỗ lực đem lại kết quả tối ưu nhất cho quý bệnh nhân. Luôn nỗ lực nghiên cứu kết quả mang lại độ hài lòng cao và an toàn cho bệnh nhân

애프터케어 시스템

고압 산소 챔버
부종 재흡수 자극, 미세수술 후 세포재생 촉진, 근육 및 골격의 상처치유 촉진에 탁월합니다.

고주파 관리
300&500kHz의 특수 고주파 에너지로 인해 38°C~45°C의 생체열을 이용하여 인체조직의 기능향상 및 안전하고 효과적으로 관리 할 수 있습니다.

바이오포톤
PDP 시트 장착으로 몸속 깊은 곳으로부터 체온을 상승시켜 땀과 노폐물을 배출시키고 강력한 해독작용이 이루어질 수 있도록 합니다. 체지방을 분해하고 면역력을 증진하며 항혈전 작용을 통해 미와 건강을 증진시켜줍니다.

안전한 수술을 위한 첨단 의료 장비 구축

공기 멸균기, 자가발전 시스템, 무정전공급장치 (UPS), 심장제세동기 (AED) 및 응급구조 장비 등 첨단 전문 의료장비를 도입하여 환자의 상태를 정밀하게 분석하며 안전하고 정확한 수술을 시행하기 위해 노력합니다.

 • 공기 멸균기

  박테리아, 바이러스 99.9% 멸균

 • 무정전공급장치 (UPS)

  정전 발생 등의 응급 상황 대비

 • 심장제세동기 (AED)

  고객의 안전을 위해 응급상황 대비

 • 모니터링 시스템

  실시간 환자 상태 체크 모니터링

 • 고압증기 멸균기

  의료기구 멸균 소독, 2차 감염 예방