Đặt hẹn trị liệu
Quý khách có thể nhận được trị liệu theo thời gian mong muốn nấu sử dụng hệ thống đặt hẹn trên mạng của Trung tâm chỉnh hình thẩm mỹ Lared

트임+눈매교정 했습니다!

이번에 눈매교정하면서 듀얼트임 같이했습니다!작은 눈은 아니였찌만... 평소 어딘가 모르게 답답해 보였던 눈이

쭈우
2019.02.08

코성형해씁니다ㅎㅎ

제가 미간쪽에 콧대가 없는편이라 콧대 높은 분들이 너무 부럽더라고여 ㅠ그리고 오똑하고 옆테가 예쁜 코를 선호

피치피
2019.01.31

매몰이랑 앞트임 수술

저의 첫성형후기입니당~요즘 다들 하는 눈성형도 엄청엄청 고민끝에 하게됐는데 너무 다행히 잘되서 후기

라라랜듀
2019.01.28

풀페이스 지방이식 후기에요,,

풀페이스지방이식 대박후기에요,,삼십대 넘으면서 얼굴살이 많이 빠지기도 했고다이어트하면서 얼굴상해보인다는 말

55걸
2019.01.21

라레드에서 코재수술 했습니다

안녕하세요~라레드에서 코재수술한지 일주일 넘었습니다.오늘 부목떼고 와서 글남깁니다.코재수술 생각하면서부터는

마리3
2019.01.07

눈꼬리 많이 내려왔어욤!!

눈꼬리 내려서 아이유같은 눈매되고싶어서 수술해써욤!!요즘 듀얼트임 많이 하길래 알아보다보니까 라레드가 듀얼트

둉이
2019.01.03

입술필러맞았어요

라레드에서 입술필러 처음 맞아보았어요지금껏 해본거라고는 동네 병원에서 보톡스 맞아본게 끝이었는데,,,입술이

츄우우
2018.12.21

코수술 대박 후기 !!

코수술 대박 후기 입니돵스스로 그렇게 말하기는 쪼꼼 쑥쓰럽지만 ㅎㅎㅎ다들 잘됐다고 해서 기부니가 조은건 사실

바니바니
2018.12.17

코재수술~

코재수술한지도 한달다되갑니다..이제 붓기도 마니빠지고 자리잡히고있어요..아무래도 재수술이다보니 가격도 만만치

파란맛
2018.12.14

듀얼트임 후기에요옹

요즘 대세인 듀얼트임 저도했어용 ㅎㅎ눈꼬리가 올라가있는게 저의 컴플렉스였는데 많이 개선되었어용회복도빨랐고&n

무리데쓰
2018.12.11